​                                                                       ​
                                                                               

​ 

 
                                                                                                            
A.jpg
   
                                                                        Ahmet ÜNVER                
                                                                        Bölge Müdürü
 
 
    Doğum Yeri ve Tarihi   : Karabük- 1957
    Medeni Durumu          : Evli-3 çocuklu
 
    Öğrenim Durumu        : Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi Muğla İşletme  Yüksek Okulu İşletme
                                       Yönetimi Bölümü 1979,
 
                                     : İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü 1983,
 
    Bulunduğu Görevler    : 1983-1986 yılları arasında; Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Karabük İşletme 
                                      Müdürlüğünde  Yevmiyeli Orman Mühendisi,
 
                                      1986-1993 yılları arasında Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü Çamlıbük, Karabük
                                      İşletme Müdürlüğü Eflani, Yenice İşletme Müdürlüğü İncedere Orman İşletme Şefliği,
                                          
                                      1993-1997 yılları arasında;  Ulus Orman İşletme  Müdür Yardımcısı,
 
                                      1997-2011 yılları arasında Dirgine, Devrek ve Karabük Orman İşletme Müdürü,
 
                                      04.10.2011-25.01.2016 yılları  arasında Zonguldak Orman Bölge Müdür Yardımcısı,
 
                                     25.01.2016- ..  Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü.